Zapytanie ofertowe: realizacja robót budowlanych w zakresie uzupełniających robót elewacyjnych i wykonanie ogrodzenia przyległego bezpośrednio do budynków oraz wokół granicy terenu działki (2021-06-11)

  Termin składania oferty do 2021-06-22.
  Lokalizacja planowanych robót: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego na terenie położonym w Kaliszu przy ul.Józefa Raciborskiego 50-96 (działki 22/1, 22/2 obręb 051 Tyniec 306101_1 M.)”

  • Zapytanie ofertowe – zmieniony 2021-06-16 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty wewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Przedmiary roboty zewnętrzne – dodany 2021-06-11 [ PDF ]
  • Zmiana przedmiaru robót zewnętrznych – dodana 2021-06-18: powiększenie zakresu robót zewnętrznych do ofertowania dodatkowo o poz.41-45 dział 3 Tereny zielone
  • Plan zagospodarowania terenu – dodany 2021-06-11 [ PDF ]