Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie

Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie
Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2019r usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:

  1. przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
  2. przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
  3. wykonywanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
  4. wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego

W załączeniu: formularz do wypełnienia oferty wraz z projektem umowy.
Termin składania ofert: do 31.01.2019r