Wykonywanie bieżących remontów, usuwanie awarii i usterek, w obiektach mieszkalnych wchodzących w skład Kaliskiego TBS Sp. z o.o. w zakresie robót ogólnobudowlanych 2018-11-26

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer KTBS-1/I/2018 – dodany 2018-11-26 [ PDF ]
 2. SIWZ z załącznikami
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – dodany 2018-11-26 [ PDF ]
  • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysy – dodany 2018-11-26 [ ZIP ]
 3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ
 4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej
 5. Informacje o wyniku postępowania
  • Informacja z otwarcia ofert – dodany 2018-12-11 [ PDF ]
  • Informacja o wyniku postępowania – dodany 2018-12-14 [ PDF ]