Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy

Na dostawę i montaż nowych wodomierzy ciepłej i zimnej wody oraz ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych i lokalach usługowych, należących do zasobów
Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.