Ogłoszenie w sprawie zaproszenia do składania ofert na usługi kominiarskie

  Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie w 2020 roku usług kominiarskich w zasobie mieszkaniowym Zamawiającego tj.:

 1. Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych)
 2. Przeprowadzenie czyszczenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych
 3. Wykonanie zleconych ekspertyz i opinii kominiarskich
 4. Wykonywanie w razie potrzeby dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego
 5. w zakresie usprawnienia i naprawy ciągu przewodu kominowego.

  W załączeniu: formularz do wypełnienia oferty wraz z projektem umowy.
  Termin składania ofert : do 31.01.2020r.

   Załączniki

  • Projekt umowy [PDF]
  • Druk oferty [PDF]
  • Karta kontroli przeglądu kominiarskiego [PDF]
  • Przykładowy wzór protokołu rocznego usług kominiarskich [PDF]
  • Umowa RODO [PDF]