Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych

  1. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi prowadzenia bieżącej eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych i instalacji węzła cieplnego oraz kotłowni gazowych, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach administrowanych przez KTBS Spółka z o.o
  2. Załączniki